Faculty

Dyanganga Shikshan Prasarak Mandal, Shripatrao Chougule D.Ed. College, Malwadi, Kotoli, Tel : Panhala Dist : Kolhapur.
Teaching Staff - 2012-2013


 
 
 
 
Shri. Shinde Gajanan Anandarao
Principal
M.A.,(Arts,Poli.,Hist.,Soc.), D.S.M.
 
Kumari. Patil Rupali Sambhaji
Lecturer
M.A., M.Ed., M.Phil., D.S.M.
 
Kumari. Kumbhar Smita Ramdas
Lecturer
M.Sc., M.Ed.SET.
 
Kumari. Dhavale Trupti Tanaji
Lecturer
M.A.B.Ed
 
Shri. Shelar Deepak Nivrutti
Lecturer
M.A., M.Ed.

 
 
 
 
Sou. Patil Chittratai Pandurang
Lecturer
M.A.B.P.Ed.
 
Shri. Kamble Prakash Bharama
Lecturer
B.A., A.T.D.
 
Dr. Patil Manisha Vilas
Librarian
M.A., M.Lib., P.hD.
 
Shri. Patil Badam Sarjerao
Computer Lecturer
B.A., MCA
 

Non Teaching Staff


 
 
Shri. Chougale Sambhaji Jayawant
Clerk
M.A.
 
Shri. Kamble Yuvraj Krishana
Peon
H.S.C